Onderhoud en reparaties

Is er sprake van een storing of wilt u een reparatieverzoek indienen, dan vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u.

Storingen en reparatieverzoeken

Niet-spoedeisende zaken kunnen per e-mail of via onderstaand formulier worden gemeld. Geef duidelijk aan wat de klacht is, plaats en aard van de storing en/of reparatie. Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden zodat wij of de betrokken aannemer u kunnen bereiken. Indien u liever uw klacht telefonisch wilt melden, kan dit op werkdagen tussen 10.00  en 15.00 uur op telefoonnummer 070 – 217 1010.

Spoed:
Uitsluitend voor zeer spoedeisende klachten zijn we 24/7 bereikbaar. Onder spoedeisende zaken verstaan wij:

  • Geen (warm) water (in het weekend)

  • Uitvallen CV (in de winter)

  • Ernstige lekkages, waar aanzienlijke schade uit voortvloeit

  • Storingen aan lift (geen trap aanwezig)

Is één van bovengenoemde bij u het geval, neem dan tijdens kantooruren telefonisch contact met ons op 070 – 217 1010, bij geen gehoor 070 – 365 0665.

’s-Avonds of in het weekend kunt u telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 070 – 217 1010 u kunt dan kiezen voor optie 1 (spoedgevallen).

Woningonderhoud

Het is belangrijk dat uw woning goed wordt onderhouden, dit verhoogt ook het woongenot. Groot onderhoud is voor rekening van de verhuurder en kunt u bij ons melden. Klein onderhoud is in de meeste gevallen voor rekening van u als huurder.

Wie doet wat
In het Besluit Kleine Herstellingen vindt u een overzicht van wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. Controleer ook uw huurcontract, op sommige punten kan dit afwijken.

CV-Ketel
Heeft u een storing aan uw CV-ketel; vaak kunt u dit zelf oplossen door het bijvullen van uw CV-ketel en het ontluchten van de radiatoren. Beide handelingen zijn voor rekening van de huurder.

→ Bijvullen
Heeft u geen warm water of geeft uw (vloer)verwarming onvoldoende warmte af? Waarschijnlijk is dan de waterdruk in uw CV-ketel te laag. Dit kunt u gemakkelijk zien op de (mano)meter van uw CV-ketel. Indien uw watermeter goed is staat de meter in het groene gedeelte, dit is meestal tussen de 1 en 2 bar. Indien de meter in het rode gedeelte staat (minder dan 1 bar) dient u uw CV-ketel bij te vullen. Klik hier om te zien hoe dat moet.

→Radiatoren ontluchten

Heeft u uw CV-ketel bijgevuld of was dit niet nodig maar uw verwarming wordt nog steeds niet warm? Tikt of borrelt het in uw verwarming of CV-leidingen? Dan zit er mogelijk lucht in uw CV-installatie. Dit kunt u oplossen door uw radiatoren te ontluchten. Klik hier om te zien hoe dat moet.

→Bijvullen & storing niet verholpen?
Kunt u de storing niet zelf oplossen, neem dan contact met ons op. Wij zullen dan een monteur sturen. Houd er wel rekening mee dan wanneer deze uw CV-installatie moet bijvullen en/of ontluchten deze kosten aan u zullen worden doorberekend.

Woningverandering

Indien u iets aan uw woning wilt veranderen, dient u uw verzoek per e-mail bij ons in te dienen.

Meld een storing

Scan onderstaande QR Code in om een (reparatie) verzoek in te dienen.

nieuwe openingstijden