Huurdersbelang

Parkeervergunning

Bent u woonachtig in een betaald parkeren gebied? Dan kunt u makkelijk een vergunning aanvragen. Indien u een woning huurt met een gedeeld huisnummer, houd dan wel rekening met de verschillende tarieven die voor extra vergunningen gelden. Op de site van gemeente Den Haag vindt u hierover meer informatie aslmede voor het aanvragen van een bezoekerspas kunt u hier terecht. Indien nodig helpen wij u graag met de aanvraag.

Belastingen en gemeentelijke heffingen

Ieder huishouden in Den Haag betaalt belastingen en gemeentelijke heffingen.

Gemeentelijke heffing
Onder gemeentelijke heffing verstaan wij de afvalstoffenheffing. Dit is voor het ophalen en verwerken van afval van de huishoudens. De afvalstoffenheffing staat op de woonlastennota. Deze krijgt u meestal in de 1e helft van februari thuisgestuurd. Op de site van gemeente Den Haag kunt u meer informatie vinden over de kosten, het treffen van betalingsregelingen en het aanvragen van kwijtschelding. Vesting Vastgoed kan u hiermee altijd verder helpen.

Hoogheemraadschap van Delfland
Als huurder betaalt u waterschapsbelasting. Deze bestaat uit 1) watersysteemheffing ingezetenen. Dit is een vast bedrag per huishouden. Daarnaast betaalt u ook 2) zuiveringsheffing. Het bedrag hiervoor is afhankelijk van uw huishouden. Woont u alleen dan betaalt u één vervuilingseenheid. Heeft u een huishouden met meer personen dan betaalt u voor drie vervuilingseenheden. Op de belastingflyer  vindt u hier meer informatie over. Voor meer informatie over de kosten klikt u hier.

Nutsvoorzieningen

Huurt u een woning waar u zelf zorg dient te dragen voor de nutsvoorzieningen? Via deze link kunt u snel en makkelijk uw energievoorzieningen alsmede kabel TV en internet regelen. Indien nodig regelen wij dit ook graag voor u.  

Klacht indienen

Vesting Vastgoed vindt kwaliteit en service zeer belangrijk. Wij proberen u zo snel en zo goed als mogelijk van dienst te zijn. Het kan voorkomen dat u vindt dat wij niet adequaat hebben gehandeld, laat ons dit dan per e-mail weten en wij zullen hierover contact met u opnemen.

nieuwe openingstijden